dr n. med. Magdalena Kisłowska-Syryczyńska

 

• Jestem absolwentką Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistą I i II stopnia z chirurgii stomatologicznej.
• Obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską pt. ”Ocena efektu augmentacyjnego tkanki kostnej szczęk po przeszczepieniu autologicznego szpiku, komórek macierzystych CD34+ i masy płytkowej”.
• Posiadam Certyfikat Umiejętności Implantologicznych OSIS-EDI (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej)
• Jestem absolwentką Studiów Podyplomowych z Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
• Ukończyłam certyfikowane szkolenia w ramach Włoskiego Instytutu Estetyki Twarzy dla Stomatologów zatwierdzone przez POIESIS i ANDI, uprawniające do stosowania u moich Pacjentów preparatów kwasu hialuronowego.
• Ukończyłam kurs w Europejskim Centrum Szkoleniowym Anti-Aging uprawniający do wykonywania w mojej praktyce zabiegów z wykorzystaniem toksyny botulinowej.
• Jestem członkiem wielu organizacji i Stowarzyszeń takich jak: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSIS), Europejskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (EDI), Polskie Towarzystwo Periodolontologiczne (PTP).
• Byłam asystentem w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej i w Klinice Chirurgii Szczękowej i Stomatologii IS AM w Warszawie jak też starszym asystentem w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
• Pracowałam jako starszy asystent i koordynator Poradni Chirurgii Stomatologicznej w Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki.
• Jestem Mentorem w Practiculum Implantologicznym, autorskim programie szkoleniowym zorganizowanym i prowadzonym przez dr n. med.Violettę Szycik w Europejskim Centrum Implantologii i Estetyki Vivadental w Gdańsku.
• Od 1991 roku prowadzę Prywatną Praktykę Stomatologiczną.