Implantoprotetyka

IMPLANTOPROTETYKA

 Leczenie braków zębowych z wykorzystaniem implantów jest uznaną i powszechnie stosowaną metodą rehabilitacji narządu żucia. W naszej praktyce stosujemy tą formę rehabilitacji i uzupełnienia braków zębów od lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Utrata nawet pojedyńczego zęba powoduje zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu narządu żucia. Dochodzi do przesuwania się zębów sąsiadujących z luką, ich pochylania się, lub wysuwaniu w kierunku luki zęba przeciwstawnego co zaburza równowagę sił działających na zęby podczas żucia. Zmianie ulegają warunki zwarciowe co prowadzi do przeciążenia  części zębów i braku kontaktu innych, prowadzi to do kolejnych negatywnych zmian w uzębieniu, które wymaga wyrównania sił podczas żucia.

Implant to niewielkich rozmiarów zwykle tytanowy ( są też, choć dużo rzadziej stosowane pełnoceramiczne) element przypominający kształtem śrubę, który po wszczepieniu w miejsce brakującego zęba ulega osteointegracji (wgojeniu i zrośnięciu z tkanką kostną). Po upływie 3-6 miesięcy, po odsłonięciu implant może służyć jako podstawa odbudowy pojedynczego zęba, może też stanowić filar mostu, a w przypadku bezzębia wszczepienie  już dwóch  ( w żuchwie) lub czterech ( w szczęce)implantów może być podbudową dla protezy mocowanej na lokatorach lub innych systemach mocujących. W przypadku bezzębia możliwe jest też wykonanie uzupełnień stałych.

Zabieg wszczepienia implantów jest zawsze poprzedzony dokładnym wywiadem ,diagnostyką , oceną problemu z jakim zgłasza się pacjent  ale także wykluczeniem przeciwskazań do zabiegu.  Przed implantacją konieczna jest ocena warunków kostnych ( wysokość i szerokość wyrostka, ocena warunków anatomicznych: położenia zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, położenie kanału nerwu zębodołowego dolnego)  co umożliwia  tomografia  stożkowa (CBCT). W zależności od warunków możliwe jest wszczepienie implantu bezpośrednio  po usunięciu zęba, w innych konieczne jest przygotowanie zębodołu po ekstrakcji przez jego odbudowę preparatami kościozastępczymi, czasami niezbędne jest podniesienie dna zatoki ( sinuslift).

W naszej praktyce  od dwudziestu lat stosujemy systemy implantologiczne , które przez lata przeszły wiele badań klinicznych, ich działanie jest bogato udokumentowane zarówno w piśmiennictwie medycznym  jak i w doświadczeniu  Naszych Pacjentów. Stosujemy implanty Nobel Biocare,  Osstem oraz Alpha Bio.

Comments are closed.